O parafii

Historia kościoła

Pierwszy kościół parafialny w Jedliczu zbudowany z drzewa przez Kolatora Justyna Romera spłonął w 1712 r.

Na jego miejsce Remigiusz Wielowiejski wzniósł nową, również drewnianą świątynię, którą rozebrano w 1931 roku.

Budowę obecnego Kościoła pod wezwaniem św. Antoniego Padewskiego rozpoczął w 1911 r. ks. proboszcz Stanisław Nowrocki według planu architekta lwowskiego prof. dra Jana Sas-Zubrzyckiego w stylu neoromańskim z cegieł i kamienia ciosowego.

Dwie trzecie kosztów budowy pokryli P. Kolatorowie Zofia i Walerian Stawiarscy, resztę parafianie przy wydatnej pomocy tutejszych Rodaków w Ameryce.

Konsekracji Kościoła dokonał w dzień Św. Łukasza 18.10.1925 r. Ks. Bp. Ordynariusz przemyski Anatol Nowak w asyście Ks. Bpa Sufragana Karola Fiszera.

Kościół jest zbudowany w kształcie krzyża łacińskiego. Długość jego wynosi 50 m, szerokość 36 m, a wysokość 14 m. Wieże sięgają wysokości 65 m.

Figura Najśw. Serca Pana Jezusa na frontonie wykuta jest w piaskowcu.

Pierwotne pokrycie Kościoła czerwoną dachówką okazało się niepraktyczne ze względu na silne wiatry, toteż w 1937 r. dachówkę zastąpiono blachą.

Instalację elektryczną zaprowadzono w 1943 roku. Wskutek działań wojennych w roku 1944 uległy zniszczeniu piękne witraże (w 70%), wielki ołtarz, dach kościoła, a częściowo i mury.

Dzięki ofiarności parafian zapobieżono szkodom w latach 1948-1949: wykonano nowe witraże w prezbiterium i nawie głównej, naprawiono nawy boczne, dach i mury.

Kupiono też trzy nowe dzwony w miejsce dzwonów zabranych w 1941 r. przez okupanta niemieckiego. Konsekrował je w 1950 r. Ks. Bp. Wojciech Tomaka nadając im imiona: Maria, Św. Antoni i Św. Łukasza. Tony dzwonów: A, C, E.

W rok później złączono z nimi o czterech tarczach zegar wieżowy wybijający kwadranse przy jednym, a godziny przy drugim dzwonie.

Urządzenie wnętrza; balaski, kinkiety, ambonę, lampy, konfesjonały, ołtarze boczne projektował prof. dr inż. Wiktor Zin.

Polichromię wykonano w latach 1959-61. pod kierunkiem projektodawcy prof. Władysława Drapiewskiego z Pelplina.

Autorem projektu Grobu Bożego i wykonawcą jest artysta malarz Prof. Stanisław Jakubczyk.

Ks. St. Szpytma
Jedlicze, 20.01.1962 r.