Grupy parafialne

Koło Misyjne

Posted on

W naszej Parafii działa Koło Misyjne Dzieci, do którego należy 20-cia uczniów, opiekunem grupy jest Siostra Pauletta ze Zgromadzenia Sióstr Michalitek. Celem ich spotkań jest zainteresowanie dzieci działalnością Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci i ukazanie możliwości współpracy w działalności misyjnej oraz pogłębianie wiedzy religijnej w szczególności w zakresie chrześcijańskiego powołania misyjnego, poznawania kultury i obyczajów mieszkańców […]

Grupy parafialne

Schola

Posted on

Przy Parafii działa Schola, którą prowadzi ks. Marek i Kamila Uliasz. W każdą niedzielę na Mszach świętych z udziałem dzieci o godzinie 12:30 Schola wykonuje oprawę muzyczną. Spotkania i próby odbywają się w soboty o godz. 11:00.  

Grupy parafialne

Wspólnota Domowego Kościoła

Posted on

Wspólnota liczy 8 rodzin zreszonych w dwóch kręgach. Spotkania odbywają się każdego miesiąca, na których realizują program Oazy Rodzin. Wspólnota prowadzi Adorację Najświętszego Sakramentu oraz angażuje się w życie parafialne.

Grupy parafialne

Służba Liturgiczna

Posted on

Służba Liturgiczna naszej Parafii liczy 32-ch ministrantów, w tym 12-tu lektorów. Opiekunem LSO jest ks. Andrzej Urbowicz. Obecność ministrantów w trakcie sprawowania Liturgii wyraża to, że Kościół jest wspólnotą, gromadzącą się wokół Słowa Bożego i Ołtarza Pańskiego, w której każdy z członków jest ważny i ma określone funkcje do wypełnienia. Zbiórki ministranckie odbywają się w […]

Grupy parafialne

Parafialna Rada Duszpasterska

Posted on

Rada Parafialna w naszej Parafii liczy 15 osób. Spotyka się 2 – 3 razy w roku. Podczas obrad uzgadniany jest  plan pracy na dany rok duszpasterski, omawiane są ważne sprawy parafialne, a na koniec roku dokonuje się podsumowania wszystkich działań gospodarczych i religijnych.  Rada Parafialna jest ciałem doradczym Księdza Proboszcza i do współpracy z innymi […]

Grupy parafialne

Rodzina Szkaplerza NMP

Posted on

W Parafii Świętego Antoniego w Jedliczu jest zarejestrowanych 106 osób noszących Szkaplerz. W styczniu 2001 roku została zawiązana Rodzina Szkaplerza Świętego. Moderatorem Rodziny Szkaplerznej jest Ksiądz Marek Duda, animatorką Zofia Garbacik. Nasza Rodzina Szkaplerza jest zarejestrowana u Ojców Karmelitów Bosych w Czernej k/Krzeszowic. Rodzina Szkaplerza spotyka się w drugą środę miesiąca w sali Domu Parafialnego, […]

Grupy parafialne

Dzieło Pomocy Powołaniom

Posted on

„Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało; proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo” To zawołanie ks. Jana Balickiego – Błogosławionego założyciela Dzieła Pomocy – którego celem jest niesienie pomocy powołaniom i powołanym do Kapłaństwa oraz życia konsekrowanego. W Parafii Jedlicze kilka lat temu przystąpiło do tego Dzieła około 30 osób i zadeklarowało niesienie […]

Grupy parafialne

Róże Żywego Różańca

Posted on

Róże Żywego Różańca to najstarsza grupa ludzi rozmodlonych w naszej Parafii. Obecnie liczy dwadzieścia dwie Róże w tym dwie męskie. W każdą pierwszą niedzielę miesiąca dokonują zmiany tajemnic różańcowych, a w każdy czwartek prowadzą Adorację Najświętszego Sakramentu. «Modlitwa różańcowa jest modlitwą człowieka za człowieka; jest modlitwą ludzkiej solidarności, modlitwą wspólną odkupionych, która odbija w sobie […]

Grupy parafialne

Koło Przyjaciół Radia Maryja

Posted on

Koło Przyjaciół Radia Maryja liczy około 30 osób, opiekunem jest Ks. Marek Duda. Raz w miesiącu, w trzecią środę  odbywają się spotkania, na które składa się modlitwa różańcowa, uczestnictwo we Mszy św. oraz rozmowy w Sali Domu Parafialnego, każde z udziałem kapłana. Wsparcia udzielają też osoby, które anonimowo składają datki do skarbonki kościelnej. Swoją modlitwą […]