Grupy parafialne

Parafialna Rada Duszpasterska

Rada Parafialna w naszej Parafii liczy 15 osób.

Spotyka się 2 – 3 razy w roku. Podczas obrad uzgadniany jest  plan pracy na dany rok duszpasterski, omawiane są ważne sprawy parafialne, a na koniec roku dokonuje się podsumowania wszystkich działań gospodarczych i religijnych. 

Rada Parafialna jest ciałem doradczym Księdza Proboszcza i do współpracy z innymi grupami.

W skład wchodzą: Caban Waldemar, Czekański Mariusz, Gancarz Zdzisław, Gorczyca Teresa, Krawczyk Paweł, Orzechowski Jerzy, Stasik Stanisława, Świątek Piotr, Bril Joanna, Cudo Maria, Czech Robert, Gęsiak Sławomir, Ochała Stanisława, Pelc Janusz, Subik Henryk