Galeria

Remont dachu kościoła 2022 r.

W bieżącym roku 2022 został wykonany remont dachu w zakresie wymiany elementów konstrukcyjnych kaplic nad baptysterium i zakrystią, nowego deskowaniem, zabezpieczenia folią dachową i pokrycia blachą miedzianą. Wykonano również prace nad całością prezbiterium oraz kaplicach Najświętszego Serca Pana Jezusa i św. Antoniego od strony północnej. Całość tegorocznej inwestycji to kwota 486.889,32 zł. 

Prowadzenie prac było możliwe dzięki ofiarności wiernych, których datki przekroczyły połowę tegorocznej inwestycji. Ponadto zakup materiałów i opłacenie robocizny były dofinansowane z budżetów: 

Wojewódzkiego Podkarpackiego Konserwatora Zabytków (85.948,32 zł), Funduszu Kościelnego przy MSWiA w Warszawie (80.000,00 zł) i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego (70.000,00 zł). Wszystkim ofiarodawcom, sponsorom i ludziom dobrej woli wspierającym to wielkie przedsięwzięcie wyrażamy wdzięczność: Bóg zapłać!

Zdajemy sobie sprawę z wielkich wyzwań czekających w nowym roku, bowiem konserwacji i renowacji wymaga wieża sygnaturki bogata zdobieniami oraz dokończenie prac nad kaplicami Najświętszego Serca Pana Jezusa i św. Antoniego, a także nawa główna. Liczymy więc na życzliwość i wsparcie instytucji, firm i indywidualnych darczyńców.